Kunnskapsbanken

Alkoholfrie flyvninger vil være bra for trivselen til passasjerer og ansatte og bra for tryggheten i høyden.

Debatt

Forslag om å tillate salg av alkohol over 4,7 volumprosent direkte fra produsent.

Høringssvar

De viktigste virkemidlene vi har for å begrense konsumet, og dermed skadene, er regulering av tilgjengelighet og pris.

Høringssvar

I starten av valgkampen gikk ungdomspartiene til Høyre, Venstre og Frp inn for å utvide skjenketidene. Det er et forslag vi vil advare mot.

Debatt

Kommunenes oppgaver på rusfeltet strekker seg helt fra forebygging og forvaltning av alkoholloven (med blant annet kontroll og regulering av alkoho

Notat

Mediene presenter med jevne mellomrom funn fra enkeltstudier som viser en mulig positiv effekt av alkohol på hjerte- og karsykdommer.

Kunnskap

Sider