Kunnskapsbanken

Avvikling av Polet kan føre til store økninger i alkoholrelaterte skader.

Funn fra Sverige kan overføres til norske forhold.

Nyhet
Flere 19-åringer drar til legen i mai enn ellers i året.

Flere 19-åringer går til legen i mai måned.

Nyhet
Folk i Nord-Europa drikker mer og har større problemer knyttet til alkoholforbruket enn folk i sør.

Nord-europeere drikker sjeldnere, men mer.

Nyhet
Salg av alkohol til mindreårige skal stanses gjennom nettspill

Altfor mange mindreårige får kjøpt øl i butikk.

Nyhet

Sider