Kunnskapsbanken

Viktig å snakke om brystkreft.

Blogg

Actis er positive til forslaget om et prikkesystem for skjenkenæringen, men vi mener det foreslåtte nivået er for lite strengt til å ha en effekt.

Høringssvar

Forslag om å tillate salg av alkohol over 4,7 volumprosent direkte fra produsent.

Høringssvar

De viktigste virkemidlene vi har for å begrense konsumet, og dermed skadene, er regulering av tilgjengelighet og pris.

Høringssvar

Kommunenes oppgaver på rusfeltet strekker seg helt fra forebygging og forvaltning av alkoholloven (med blant annet kontroll og regulering av alkoho

Notat

Sider