Kunnskapsbanken

Tenåringsjente i rosa genser står lent mot vegg

Våre rusproblemer er store nok, vi trenger ikke ...

Debatt

Den politiske debatten om ruspolitikk ligner ikke de vanlige politiske debattene.

Debatt

I den politiske diskusjonen er det ulike syn på om cannabis bør være forbudt eller ikke, men de aller fleste er enige om at det er et mål å hindre

Debatt

Målet for ruspolitikken må være å forebygge og begrense skade på enkeltpersoner og felleskap. Noen mener legalisering av cannabis er løsningen.

Debatt

Vi må satse videre på forebygging fremfor tilrettelegging for narkotikabruk.

Debatt

Vi krever en nasjonal alkoholstrategi for å lykkes med ambisjonen om lavere alkoholbruk og ­bedret folkehelse.

Debatt

Foreldres oppgave er å være sikkerhetsnettet når de snubler. For å gjøre den jobben må man faktisk følge med.

Debatt

Sider