Kunnskapsbanken

REgjeringen gir ikke økte midler til Overdosestrategien. Det kan resultere i kutt i livreddende arbeid.

Gir ikke mer penger til overdosestrategien.

Nyhet
Vi ser en reduksjon i den årlige opptrappingen.

Reduksjon i opptrappingen også i 2019.

Nyhet

Antallet pasienter som søkte seg til behandling ...

Nyhet
Amerikanske kvinner drikker mer og får større helseskader.

Stor økning i skrumplever hos amerikanske kvinner.

Nyhet

Sider