Kunnskapsbanken

Også økt bekymring for cannabis og opioider.

Nyhet
Portugal har avkriminalisert bruk og besittelse av narkotika.

Portugisisk liberalisering er ikke uten kostnader.

Nyhet