Kunnskapsbanken

Helge Waal og Jørg Mørland ute med ny bok.

Nyhet

Når FNs medlemmer møtes til Ungass-møtet om global narkotikapolitikk i april, vil Actis være representert i New York.

Nyhet

Regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet ble lagt frem i dag. Planen gjelder for 2016 frem til 2020 og varsler 2,4 milliarder til rusfeltet over de neste fem årene.

Nyhet