Kunnskapsbanken

Enkelte ungdommer bruker Ecstacy/MDMA

Unge må vite om risikoen ved MDMA/ecstasy-bruk.

Nyhet

I de senere årene har flere land fått signaler om økt produksjon, god tilgjengelighet og sterkere virkestoffer i ecstacy/MDMA rundt omkring i Europa. 

Nyhet
Unge bruker mer doping enn tidligere.

4 prosent bruker eller har brukt dopingmidler.

Nyhet

Helge Waal og Jørg Mørland ute med ny bok.

Nyhet

Ingen endring fra 2014.

Nyhet
Jente holder voksen mann i hånda

Regjeringen foreslår 345 millioner kroner for å ...

Nyhet

Sider