Kunnskapsbanken

Folk i Nord-Europa drikker mer og har større problemer knyttet til alkoholforbruket enn folk i sør.

Nord-europeere drikker sjeldnere, men mer.

Nyhet