Kunnskapsbanken

Statene i USA som har legalisert cannabis opplever økning i akuttinnleggelser og ruspåvirket kjøring.

Firedobling av cannabisrelaterte akuttinnleggelser

Nyhet
Flere 19-åringer drar til legen i mai enn ellers i året.

Flere 19-åringer går til legen i mai måned.

Nyhet
Folk i Nord-Europa drikker mer og har større problemer knyttet til alkoholforbruket enn folk i sør.

Nord-europeere drikker sjeldnere, men mer.

Nyhet

Innspill til Senterpartiets partiprogram.

Nyhet

Innspill til Høyres partiprogram.

Nyhet

Innspill til Krfs partiprogram.

Nyhet

Sider