Kunnskapsbanken

Avvikling av Polet kan føre til store økninger i alkoholrelaterte skader.

Funn fra Sverige kan overføres til norske forhold.

Nyhet
Statene i USA som har legalisert cannabis opplever økning i akuttinnleggelser og ruspåvirket kjøring.

Firedobling av cannabisrelaterte akuttinnleggelser

Nyhet
Hvordan når man fram til unge med informasjon om rusmidler?

Mange unge tror rusmiddelet er ufarlig.

Nyhet
Salg av alkohol til mindreårige skal stanses gjennom nettspill

Altfor mange mindreårige får kjøpt øl i butikk.

Nyhet

Innspill til Senterpartiets partiprogram.

Nyhet

Sider