Kunnskapsbanken

I de senere årene har flere land fått signaler om økt produksjon, god tilgjengelighet og sterkere virkestoffer i ecstacy/MDMA rundt omkring i Europa. 

Nyhet
Flere kvinner oppsøker Overgrepsmottaket i Oslo.

Rus spiller ofte en rolle ved overgrep.

Nyhet

Sider