Kunnskapsbanken

77 % støtter et fortsatt forbud mot cannabis.

- av FNs narkotikakommisjon

Kunnskap
Ungdommer drikker relativt lite alkohol i Norge

- viser europeisk undersøkelse

Kunnskap
Alkohol påvirker kroppen på en rekke negative måter.

Eldre drikker oftere, men mindre, alkohol enn unge

Kunnskap
4 av 10 unge vet om venner som får alkohol fra sine foreldre

Tre av ti unge oppgir at mindreårige i deres ...

Kunnskap

Sider