Kunnskapsbanken

Også økt bekymring for cannabis og opioider.

Kunnskap
Portugal har avkriminalisert bruk og besittelse av narkotika.

Portugisisk liberalisering er ikke uten kostnader.

Kunnskap

I nettdebatter og diskusjoner dukker det av og til opp en påstand om at bare én av ti som bruker ulovlige rusmidler får problemer.

Kunnskap