Kunnskapsbanken

Bruk av cannabis i ungdommmen gir større risiko for avhengighet

Ja, du kan bli avhengig av cannabis

Kunnskap

I nettdebatter og diskusjoner dukker det av og til opp en påstand om at bare én av ti som bruker ulovlige rusmidler får problemer.

Kunnskap

Sider