Kunnskapsbanken

Stemmer det virkelig at ungdom i Colorado bruker mindre cannabis etter legaliseringen?

Kunnskap
Bruk av cannabis i ungdommmen gir større risiko for avhengighet

Ja, du kan bli avhengig av cannabis

Kunnskap

Fysiske og psykiske helseskader ved cannabisbruk

Kunnskap

Narkotikasituasjonen i USA

Kunnskap
trening doping

Med doping menes misbruk av hormonpreparater, ...

Kunnskap

I nettdebatter og diskusjoner dukker det av og til opp en påstand om at bare én av ti som bruker ulovlige rusmidler får problemer.

Kunnskap

Sider