Kunnskapsbanken

Marihuana er ikke godkjent som medisin av amerikanske legemiddelmyndigheter

Cannabisstoffer brukes i legemidler.

Kunnskap

Rundt 20 prosent av innleggelsene på somatisk akuttmottak i 2012 var rusrelaterte, ifølge Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning.

Kunnskap

Det er velkjent at rusmisbruk kan utløse psykisk sykdom.

Kunnskap

Det er rundt 10.000 personer med et injisjerende rusmiddelbruk i Norge.

Kunnskap

En betydelig andel av de som bruker illegale rusmidler, bruker også vanedannende legemidler (narkotikaklassifiserte legemidler).

Kunnskap

Benzodiazepiner er reseptbelagte medikamenter, men finnes også på det illegale markedet.

Kunnskap

Syntetiske cannabinoider er en stor gruppe rusmidler med cannabisliknende effekter.

Kunnskap

Hallusinogene rusmidler påvirker sentralnervesystemet og gir rus i form av sansebedrag og hallusinasjoner.

Kunnskap

Kokain er et sentralstimulerende stoff som utvinnes fra bladene på kokabusken.

Kunnskap

Sider