Kunnskapsbanken

Ungdommer drikker relativt lite alkohol i Norge

- viser europeisk undersøkelse

Kunnskap
4 av 10 unge vet om venner som får alkohol fra sine foreldre

Tre av ti unge oppgir at mindreårige i deres ...

Kunnskap
Far og tenåringssønn.

Involverte foreldre gir mindre ungdomsdrikking.

Kunnskap