Kunnskapsbanken

Bruk av rusmidler er en av de viktigste årsakene til trafikkulykkene i Norge.

Kunnskap