Kunnskapsbanken

Vinmonopolet ble etablert i 1922 som et privat aksjeselskap under statlig kontroll, og fikk enerett ...

Kunnskap
Bilde av øl på bardisk

Alkohol er en samlebetegnelse på en gruppe ...

Kunnskap

Ifølge Norges astma- og allergiforbund får mer enn 40 prosent av befolkningen allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet.

Kunnskap

Ifølge Verdens helseorganisasjon er ikke-smittsomme sykdommer den ledende årsaken til for tidlig død i verden.

Kunnskap

Mediene presenter med jevne mellomrom funn fra enkeltstudier som viser en mulig positiv effekt av ...

Kunnskap

Sider