Kunnskapsbanken

Forbrukere har rett til å vite hva de drikker.

Kunnskap

Det er ofte en lang liste av ulike ingredienser i næringsmidler.

Kunnskap