Kunnskapsbanken

Alkohol påvirker kroppen på en rekke negative måter.

Eldre drikker oftere, men mindre, alkohol enn unge

Kunnskap
Far og tenåringssønn.

Involverte foreldre gir mindre ungdomsdrikking.

Kunnskap

Også økt bekymring for cannabis og opioider.

Kunnskap
Nye tall fra Colorado, USA

Peker på økt bruk og flere trafikkdødsfall.

Kunnskap
Alkohol har en rekke negative bivirkninger

Virker negativt på mer enn 200 sykdommer.

Kunnskap
Ungdom drikker mindre alkohol

Ungdoms alkoholkonsum har falt drastisk.

Kunnskap

Sider