Kunnskapsbanken

Kopp med kaffe og melk med hjerte formet  iskummet

Eldre drikker stadig mer alkohol

Kunnskap

Godt voksne kvinner drikker oftere.

Kunnskap
Norske alkoholvaner er i endring. Drikking og helse er særlig kritisk for de godt voksne

Eldres alkoholkonsum påvirker helsa

Kunnskap