Kunnskapsbanken

Nordmenn drikker mer enn før.

Kunnskap
vinge sett fra flyvindu

En stadig større andel av alkoholen vi drikker i ...

Kunnskap

Taxfreeordningen ble innført i Norge som følge av FN-konvensjonen 4. juni 1954 om toll-lettelser for turister.

Kunnskap