Kunnskapsbanken

En av de viktigste og mest tragiske hendelsene på rusfeltet dette århundret er den pågående opioidepidemien i USA.

64 000 amerikanere døde av overdose i 2016.

Kunnskap
Portugal har avkriminalisert bruk og besittelse av narkotika.

Portugisisk liberalisering er ikke uten kostnader.

Kunnskap
En enkel nesespray som kan brukes av alle skal redde liv etter overdoser

Hurtigvirkende motgift slår ut heroinrusen.

Kunnskap

Fakta om legemiddelassistert rehabilitering.

Kunnskap

I nettdebatter og diskusjoner dukker det av og til opp en påstand om at bare én av ti som bruker ulovlige rusmidler får problemer.

Kunnskap

Ønsket målgruppe for heroinassistert behandling (HAB) er problembrukere av heroin som ikke nyttiggjør seg annen behandling, og som klarer å tilpass

Kunnskap

Rundt 700 000 av Europas 1,3 millioner tunge rusmisbrukere får i dag behandling med ...

Kunnskap

Danmark har siden 2010 tilbudt heroinassistert behandling. I august 2013 kom en evalueringsrapport utført av Sundhetsstyrelsen 2013.

Kunnskap