Kunnskapsbanken

Unge bruker mer doping enn tidligere.

4 prosent bruker eller har brukt dopingmidler.

Kunnskap
trening doping

Med doping menes misbruk av hormonpreparater, ...

Kunnskap