Kunnskapsbanken

Bruk av cannabis øker faren for ulykker på samme måten som fyllekjøring

Cannabis svekker reaksjonsevnen og koordinasjonen

Kunnskap
Cannabisbruk under svangerskap kan få følger for barnet. Også under oppveksten er det uheldig å eksponeres for cannabis av ulike årsaker

Cannabiseksponering i mors liv

Kunnskap

Det finnes mange syntetiske cannabisstoffer.

Kunnskap
Marihuana er ikke godkjent som medisin av amerikanske legemiddelmyndigheter

Cannabisstoffer brukes i legemidler.

Kunnskap

Bruk av rusmidler er en av de viktigste årsakene til trafikkulykkene i Norge.

Kunnskap

Rundt 20 prosent av innleggelsene på somatisk akuttmottak i 2012 var rusrelaterte, ifølge Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning.

Kunnskap

Det er velkjent at rusmisbruk kan utløse psykisk sykdom.

Kunnskap

Det er rundt 10.000 personer med et injisjerende rusmiddelbruk i Norge.

Kunnskap

Sider