Kunnskapsbanken

Rundt 20 prosent av innleggelsene på somatisk akuttmottak i 2012 var rusrelaterte, ifølge Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning.

Kunnskap

Det er velkjent at rusmisbruk kan utløse psykisk sykdom.

Kunnskap

Det er rundt 10.000 personer med et injisjerende rusmiddelbruk i Norge.

Kunnskap

En betydelig andel av de som bruker illegale rusmidler, bruker også vanedannende legemidler (narkotikaklassifiserte legemidler).

Kunnskap

Mediene presenter med jevne mellomrom funn fra enkeltstudier som viser en mulig positiv effekt av alkohol på hjerte- og karsykdommer.

Kunnskap

Det er ofte en lang liste av ulike ingredienser i næringsmidler.

Kunnskap

Sider