Kunnskapsbanken

Regjeringen foreslår å gjøre prøveordningen med Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) permanent og landsdekkende. Actis støtter forslaget.

Høringssvar

Spillpolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer

Sider