Kunnskapsbanken

Regjeringen foreslår å gjøre prøveordningen med Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) permanent og landsdekkende. Actis støtter forslaget.

Høringssvar

En rapport om et fenomen som fortsatt er i støpeskjeen. 

Notat

Regjeringen har lansert en opptrappingsplan mot vold og overgrep. Krisesentertilbud for kvinner som ruser seg, doping og kjærestevold er temaene Actis spilte inn.

Høringssvar
Noen juletradisjoner kan være vanskelige for enkelte

Koblingen mellom jul og øl er tradisjon

Blogg

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår at kommunens betalingsplikt for utskrivningsklare ...

Høringssvar

Actis synes utredningen av taxfree-ordningen beskriver mange viktige problemer knyttet til taxfree, men stiller seg undrende til konklusjonen.

Høringssvar

Sider