Kunnskapsbanken

Actis mener det nå er riktig å trekke Statens pensjonsfond utland ut av både alkohol- og spillindustrien.

Høringssvar

Spillpolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer

Narkotikapolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer

Actis etterlyser større fokus på alkohol når det gjelder tidlig innsats, og vil blant annet ha mer satsing på gravide som bruker rusmidler og øreme

Høringssvar
Gutt som trener nedtrekk sett bakfra.

Den raskeste veien til drømmekroppen.

Blogg

Alkoholpolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer

Sider