Kunnskapsbanken

Narkotikapolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer

Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan støtter forslaget om å utarbeide en nasjonal alkoholstrategi.

Høringssvar

Actis etterlyser større fokus på alkohol når det gjelder tidlig innsats, og vil blant annet ha mer satsing på gravide som bruker rusmidler og øreme

Høringssvar
Gutt som trener nedtrekk sett bakfra.

Den raskeste veien til drømmekroppen.

Blogg

Alkoholpolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer

Sprit til frokost på danskebåten.

Blogg

Flere kommuner og idrettslag vurderer å åpne for alkoholsalg på tribunen i tilknytting til idrettsarrangementer. Det er en dårlig idé. 

Blogg

Sider