Kunnskapsbanken

Actis etterlyser større fokus på alkohol når det gjelder tidlig innsats, og vil blant annet ha mer satsing på gravide som bruker rusmidler og øreme

Høringssvar
Tenåringsjente i rosa genser står lent mot vegg

Våre rusproblemer er store nok, vi trenger ikke ...

Debatt

Ved siste opptelling hadde Colorado 505 cannabisutsalg for såkalt medisinsk marihuana og 332 ...

Blogg

I vårt høringssvar til statsbudjettet 2016 tar vi opp behovet for en nasjonal alkoholstrategi, rusmiddelforebygging i arbeidslivet, merking av alko

Høringssvar

Den politiske debatten om ruspolitikk ligner ikke de vanlige politiske debattene.

Debatt

I den politiske diskusjonen er det ulike syn på om cannabis bør være forbudt eller ikke, men de aller fleste er enige om at det er et mål å hindre

Debatt

Sider