Kunnskapsbanken

Gutt som røyker
Dagskonferanse

Cannabis - fra forebygging til behandling

arrangement
Internseminar

Actis og NNPF presenterer funn fra ...

arrangement
Actis inviterer til fagkonferanse om forebygging.
Fagkonferanse

Meld deg på i dag!

arrangement
Actis inviterer til fagkonferanse om forebygging.

Stor fagkonferanse. Meld deg på i dag!

arrangement
Actis arrangerer seminar om eldre og alkoholbruk.
Konferanse

Gratis konferanse om eldre og alkohol.

arrangement
Fagkonferanse

Stor konferanse om ungdom og alkohol.

arrangement
Actis arrangerer seminar om unge og forebygging.
Kortseminar

Halvdagsseminar om ungdom og rusforebygging.

arrangement
Bilde av Gerhardsen, Rohde og Herlofsen
Seminar

Støtt Røde knapp-aksjonens mål om ...

arrangement