Kunnskapsbanken

Hele 97 prosent synes ikke det er akseptabelt å være borte fra jobb på grunn av bakfyll.  

Blogg

Ingen har krav om å drikke alkohol i stillingsinstruksen sin. Den forventningen bør heller ikke ...

Blogg