Kunnskapsbanken

ung gutt i bymiljø

De fleste har verken prøvd eller bruker ...

Kunnskap
Bruk eller besittelse av brukerdoser med cannabis fører oftest til forelegg, påtaleunnlatelse eller en betinget påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet.

Forelegg er vanlig ved mindre narkotikaforbrytelse

Kunnskap

Mina Gerhardsen svarer Anders Giæver om cannabis .

Debatt
Hilde Opoku og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de grønne på en bakgrunn av grønne trær.

Generalsekretær Mina Gerhardsen har fem gode ...

Mening

Miljøpartiets talspersoner prøver å snakke seg vekk fra at de åpner for legalisering av cannabis i partiprogrammet. 

Blogg

Sider