Kunnskapsbanken

Bruk av cannabis i ungdommmen gir større risiko for avhengighet

Ja, du kan bli avhengig av cannabis

Kunnskap

Narkotikapolitisk plattform for Actis ble vedtatt på kongressen i slutten av april 2018. 

Politiske plattformer