Kunnskapsbanken

Stemmer det virkelig at ungdom i Colorado bruker mindre cannabis etter legaliseringen?

Kunnskap
Bruk av cannabis i ungdommmen gir større risiko for avhengighet

Ja, du kan bli avhengig av cannabis

Kunnskap

I nettdebatter og diskusjoner dukker det av og til opp en påstand om at bare én av ti som bruker ulovlige rusmidler får problemer.

Kunnskap
Solnedgang. Folk på en mørk ås ser utover opplyst by.

Det er en del av det å bli voksen å få ...

Blogg

Sider