Kunnskapsbanken

Fjerner ordet "genmodifisert".

Nyhet

I vårt høringssvar til statsbudjettet 2016 tar vi opp behovet for en nasjonal alkoholstrategi, rusmiddelforebygging i arbeidslivet, merking av alko

Høringssvar

Den politiske debatten om ruspolitikk ligner ikke de vanlige politiske debattene.

Debatt
Nærbilde av Mina Gerhardsen

Tildeles Ut av tåka-prisen 2016.

Nyhet

I den politiske diskusjonen er det ulike syn på om cannabis bør være forbudt eller ikke, men de aller fleste er enige om at det er et mål å hindre

Debatt

Målet for ruspolitikken må være å forebygge og begrense skade på enkeltpersoner og felleskap. Noen mener legalisering av cannabis er løsningen.

Debatt

Vi må satse videre på forebygging fremfor tilrettelegging for narkotikabruk.

Debatt
Solnedgang. Folk på en mørk ås ser utover opplyst by.

Det er en del av det å bli voksen å få ...

Blogg

Sider