Kunnskapsbanken

Den politiske debatten om ruspolitikk ligner ikke de vanlige politiske debattene.

Debatt

I den politiske diskusjonen er det ulike syn på om cannabis bør være forbudt eller ikke, men de aller fleste er enige om at det er et mål å hindre

Debatt

Målet for ruspolitikken må være å forebygge og begrense skade på enkeltpersoner og felleskap. Noen mener legalisering av cannabis er løsningen.

Debatt

Vi må satse videre på forebygging fremfor tilrettelegging for narkotikabruk.

Debatt
Solnedgang. Folk på en mørk ås ser utover opplyst by.

Det er en del av det å bli voksen å få ...

Blogg
ung gutt i bymiljø

De fleste har verken prøvd eller bruker ...

Kunnskap
Bruk eller besittelse av brukerdoser med cannabis fører oftest til forelegg, påtaleunnlatelse eller en betinget påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet.

Forelegg er vanlig ved mindre narkotikaforbrytelse

Kunnskap

Sider