Kunnskapsbanken

Solnedgang. Folk på en mørk ås ser utover opplyst by.

Det er en del av det å bli voksen å få ...

Blogg
ung gutt i bymiljø

De fleste har verken prøvd eller bruker ...

Kunnskap
Bruk eller besittelse av brukerdoser med cannabis fører oftest til forelegg, påtaleunnlatelse eller en betinget påtaleunnlatelse med vilkår om rusfrihet.

Forelegg er vanlig ved mindre narkotikaforbrytelse

Kunnskap
Bruk av cannabis øker faren for ulykker på samme måten som fyllekjøring

Cannabis svekker reaksjonsevnen og koordinasjonen

Kunnskap
Marihuana er ikke godkjent som medisin av amerikanske legemiddelmyndigheter

Cannabisstoffer brukes i legemidler.

Kunnskap

Mina Gerhardsen svarer Anders Giæver om cannabis .

Debatt
Hilde Opoku og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de grønne på en bakgrunn av grønne trær.

Generalsekretær Mina Gerhardsen har fem gode ...

Mening

Sider