Kunnskapsbanken

Salg av alkohol til mindreårige skal stanses gjennom nettspill

Altfor mange mindreårige får kjøpt øl i butikk.

Nyhet
Actis arrangerer seminar om unge og forebygging.
Kortseminar

Halvdagsseminar om ungdom og rusforebygging.

arrangement
Enkelte ungdommer bruker Ecstacy/MDMA

Unge må vite om risikoen ved MDMA/ecstasy-bruk.

Nyhet

Sider