Kunnskapsbanken

Statene i USA som har legalisert cannabis opplever økning i akuttinnleggelser og ruspåvirket kjøring.

Firedobling av cannabisrelaterte akuttinnleggelser

Nyhet
Fem amerikanske delstater stemte over legalisering av cannabis i høst.

Delstater stemte for legalisering av cannabis.

Kunnskap

Sider