Kunnskapsbanken

Kongressen vedtok ny Alkoholpolitisk plattform for Actis på kongressen i slutten av april 2018. Nytt dokument vil legges ut her om kort tid.

Politiske plattformer