Kunnskapsbanken

Fysiske og psykiske helseskader ved cannabisbruk

Kunnskap

De første spilleautomatene i Norge var knipsekassene fra Røde Kors som kom på slutten av 1930-tallet.

Notat
Juleblogg logo. Stort bilde av Wilfred Solberg.

En tidligere rusmisbruker forteller.

Blogg

Antallet narkotikarelaterte dødsfall hadde en topp rundt år 2000, og har deretter holdt seg relativt stabilt frem til 2012 (SIRUS 2015).

Kunnskap

Antall alkoholrelaterte dødsfall gikk ned i 2014.

Kunnskap

Viktig å snakke om brystkreft.

Blogg

Rundt 20 prosent av innleggelsene på somatisk akuttmottak i 2012 var rusrelaterte, ifølge Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning.

Kunnskap

Sider