Kunnskapsbanken

Alkohol har en rekke negative bivirkninger

Virker negativt på mer enn 200 sykdommer.

Kunnskap
Alkoholdrikking gir særlig kvinner økt risiko for utvikling av ulike kreftformer

Kreftrisiko er nært knyttet til alkoholkonsum

Kunnskap
Cannabis kan gi en rekke psykiske lidelser som angst, depresjon og maniskhet

Sammenheng mellom psykiske lidelser og cannabis.

Kunnskap
Juleblogg logo. Stort bilde av Wilfred Solberg.

En tidligere rusmisbruker forteller.

Blogg

Antallet narkotikarelaterte dødsfall hadde en topp rundt år 2000, og har deretter holdt seg relativt stabilt frem til 2012 (SIRUS 2015).

Kunnskap

Antall alkoholrelaterte dødsfall gikk ned i 2014.

Kunnskap

Sider