Kunnskapsbanken

Rundt 20 prosent av innleggelsene på somatisk akuttmottak i 2012 var rusrelaterte, ifølge Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning.

Kunnskap

Det er velkjent at rusmisbruk kan utløse psykisk sykdom.

Kunnskap