Kunnskapsbanken

Bruken av cannabis øker i Colorado

Cannabisbruken øker ifølge nasjonal oversikt

Nyhet
Mangel på tid oppgis som en årsak til at samtalen om alkohol med eldre uteblir

Dialog er et viktig redskap

Kunnskap
Helsepersonell står i en særstilling til å oppdage problematisk alkoholbruk

Erfaringsundersøkelse i helse- og omsorgstjenesten

Kunnskap

Sider