Kunnskapsbanken

77 % støtter et fortsatt forbud mot cannabis.

- av FNs narkotikakommisjon

Kunnskap
Alkohol påvirker kroppen på en rekke negative måter.

Eldre drikker oftere, men mindre, alkohol enn unge

Kunnskap
Far og tenåringssønn.

Involverte foreldre gir mindre ungdomsdrikking.

Kunnskap

Også økt bekymring for cannabis og opioider.

Kunnskap
Føre var Oslo viser sterk økning i bruk av cannabis og MDMA.

Den første Føre var-rapporten for hovedstaden.

Nyhet

Sider