Kunnskapsbanken

I nettdebatter og diskusjoner dukker det av og til opp en påstand om at bare én av ti som bruker ulovlige rusmidler får problemer.

Kunnskap

Antallet narkotikarelaterte dødsfall hadde en topp rundt år 2000, og har deretter holdt seg relativt stabilt frem til 2012 (SIRUS 2015).

Kunnskap

Det finnes mange syntetiske cannabisstoffer.

Kunnskap

Sider