Kunnskapsbanken

Alkohol har en rekke negative bivirkninger

Virker negativt på mer enn 200 sykdommer.

Kunnskap
Cannabis kan gi en rekke psykiske lidelser som angst, depresjon og maniskhet

Sammenheng mellom psykiske lidelser og cannabis.

Kunnskap