Kunnskapsbanken

Alkohol har en rekke negative bivirkninger

Virker negativt på mer enn 200 sykdommer.

Kunnskap

Antall alkoholrelaterte dødsfall gikk ned i 2014.

Kunnskap

Mediene presenter med jevne mellomrom funn fra enkeltstudier som viser en mulig positiv effekt av ...

Kunnskap