Kunnskapsbanken

Cannabis kan gi en rekke psykiske lidelser som angst, depresjon og maniskhet

Sammenheng mellom psykiske lidelser og cannabis.

Kunnskap