Kunnskapsbanken

Alkohol har en rekke negative bivirkninger

Virker negativt på mer enn 200 sykdommer.

Kunnskap